Thiết bị cao cấp gh-700 8gb pin tới 100 giờ

1,900,000