Thiết bị cao cấp gh-700 8gb pin tới 350h giờ

1,900,000